Změna vyhlášky pro zotavovací akce

K 1. 1. 2014 vstoupila v platnost novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, nově pod č. 422/2013 Sb. Na odkazu níže naleznete okomentovaný soubor s vyznačenými změnami oproti minulému znění. http://www.crdm.cz/download/mailing/20140117/1401_vyhl422_2013_novelizace106_komplet.pdf  Zde...