OPATŘENÍ SH ČMS k 1. 4. 2020

Vzhledem k současné situaci v ČR zveřejňujeme OPATŘENÍ, které schválilo Vedení SH ČMS dne 29. 3. 2020. Platnost OPATŘENÍ je od 1. 4. 2020.

K mládeži se vztahují následující opatření:

MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS

▪ Vzhledem k tomu, že v současné době z důvodu opatření nouzového stavu nemohou probíhat základní kola soutěží a zlomová změna není v brzké době pravděpodobná, ruší se základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen včetně příslušných MČR bez náhrady.
▪ Všechna MČR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se měla MČR konat v letošním roce.
Ve hře Plamen a dorosteneckých kategorií se ruší jarní kolo okrskových soutěží. Ponechává se možnost pro OSH zachovat ročník 2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovně okresních kol v kategorii mladší i starší, popřípadě dorostu v termínu do 15. 9. 2020 (nebudeli to v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů).
▪ Tam, kde je účast v okresním kole vázána na vítězství v kole okrskovém, je nutné umožnit postup do okresních kol vítězům podzimní části z příslušného okrsku.
Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu se ruší soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže, prozatím do 30. 6. 2020.

 

Letní tábory, letní školy, mezinárodní tábory

▪ V případě těchto aktivit je nutné vyčkat na stanovisko MŠMT a Vlády ČR, týkající se táborů obecně. O vývoji situace budeme neprodleně informovat.

Celé opatření najdete ZDE

 

V návaznosti na výše sdělené je prozatím zrušeno jarní kolo hry Plamen. Bude řešeno, zda proběhne v září či neproběhne vůbec a ročník bude ukončen dle podzimního kola. Dále jsou zrušeny všechny závody OLM a OLD do 30. 6. 2020. 

V souvislosti se zrušením závodů OLM a OLD prosíme pořadatele o zaslání Vašeho stanoviska na mail oormblansko@seznam.cz, zda soutěž úplně rušíte nebo počítáte s možností přesunu dle aktuální situace. Na základě těchto stanovisek bude rada řešit případné vrácení poplatku za soutěž.

 

Přejeme Všem hlavně zdraví a doufejme brzo někde na viděnou.

 

Rada OORM

 

Mohlo by se vám líbit...