Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace z MŠMT na MTZ kolektivů MH ve SDH

Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace z MŠMT na MTZ kolektivů MH ve SDH

OORM vypisuje výzvu pro čerpání dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, určené na MTZ SDH pracujících s mládeží.

Kdo má zájem o čerpání této dotace, vyplní tento google formulář: https://forms.gle/od2Mj52DrPMg8BQm6 do 23.srpna 2020 do 23:59hod.

Maximální výše částky, o kterou lze žádat je stanovena na 10 000,-Kč pro jeden kolektiv (kolektiv=všichni MH od 6-18let v rámci jednoho SDH)

Zájemce musí splnit podmínky dle Metodického pokynu k čerpání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2020, vše najdete je na www.dh.cz v sekci mládež, odstavec dotace., odkaz: https://mladez.dh.cz/images/Dokumenty/mladez/dotace/volny-cas/metodicky-pokyn-2020.pdf

s přihlédnutím k příloze č. 6 a č. 13.

Obecně platí, že sportovní materiál, výstroj a výzbroj patří do dotace Můj klub!!!
Jelikož v metodickém pokynu jsou stále uvedeny tyto položky: překážky k výcviku a nářadí. Tak je nutné si pohlídat, co je uvedeno na faktuře. Např: bariéra k výcviku mladých hasičů ano,  ovšem text bariéra pro požární sport ne. Cokoliv, kde je uvedeno požární sport ne. Sada hadic na 100m pro požární sport určitě ne, ale rozdělovač, nebo překážka obecně už ano. 

S SDH bude uzavřena Dílčí dohoda dle přílohy 9.

Podmínkou přidělení dotace je, že SDH k přidělené dotaci dodá minimálně 30 % částky z vlastních zdrojů. (Tj. vyúčtování a jeho podklady od SDH musí být minimálně na částku přidělené dotace + 30 %.)

Podle zkušeností z minulých let lze předpokládat, že žádosti budou poměrově kráceny. V opačném případě bude kontaktní osobě nabídnuto její navýšení.

Je tedy nutné uvést kontaktní osobu, po ukončení přijímání žádostí bude do konce srpna provedeno rozdělení dotací a odeslán dotaz, zda s výší přidělené dotace SDH souhlasí. Teprve po odsouhlasení ze strany příjemce dotace budou přidělené dotace předloženy OORM a VV OSH ke schválení.

O výši přidělené dotace rozhodnou OORM a VV OSH podle finančních možností a počtu žádostí na jednáních v září, do kdy bude třeba předat vyúčtování se žadatelé dozvědí při přidělení dotace (předpoklad konec října).

Mohlo by se vám líbit...