Informace k přestupům ve hře Plamen a v soutěžích dorostu

ÚORM zveřejní na www.dh.cz seznam akceptovaných přestupů vždy do 10. 4.
V případě nesrovnalostí ve zveřejněném seznamu se může vedoucí proti němu písemně odvolat na adresu kanceláře SH ČMS nejpozději do 20. 4.

V případě, že soutěžící má při startu na krajském nebo republikovém kole trvalé bydliště mimo oblast, kterou reprezentuje, je povinen pro příslušný ročník hry Plamen nebo soutěže dorostu vyplnit oznámení o přestupu, i když není členem jiného než reprezentovaného SDH. V tomto případě bude v oznámení o přestupu v kolonce „Jsem členem SDH v“ i v kolonce, budu ve všech kolech startovat za kolektiv mladých hasičů z SDH“ název stejného SDH, jehož je soutěžící členem.

Od ročníku 2018/2019 je možné požádat o tzv. „trvalý přestup„. Jedná se o takový přestup, který bude na přestupní listiny zapisován automaticky každý rok až do jeho zrušení (po dobu zařazení do příslušné kategorie).
V případě zájmu o zrušení trvalého přestupu je nutné zaslat žádost (volnou formou) o zrušení trvalého přestupu na stejnou adresu jako žádost o přestup.

 

Ke stažení: 

Seznamy zapsaných trvalých přestupů platných pro ročník 2020/2021:

Mohlo by se vám líbit...