6. ročník OLM 2016

Vážení vedoucí, závodníci a pořadatelé,

rádi bychom Vám předložili nové změny týkající se pravidel OLM pro rok 2016. Okolo některých pasáží těchto pravidel se strhla velká diskuze, a to především okolo zákazu půjčování z vlastního sboru, a to nejen od vedoucích, ale také na zasedání OORM. Byla to velmi namáhavá, zdlouhavá a různými názory překypující debata, avšak došlo k požadované změně – zrušení tohoto pravidla. Doufáme, že tento krok povede ke spokojenosti jak vedoucích, dětí, tak i všech, kteří se v práci s mládeží angažují.

Velkou změnou bude také hodnocení soutěží vedoucími kolektivů. Věříme, že toto hodnocení bude objektivnější, než jen hodnocení jednoho delegáta a dá nám obraz o názorech na jednotlivé soutěže a připomínky k jejich vylepšení. Tímto bychom rádi apelovali na vedoucí, abyste tyto hodnocení odevzdávali a nevzdávali se jej. Děláte to přeci kvůli dětem a chcete pro ně ty nejlepší podmínky.

Další novinkou pro nový ročník je omluva v případě dřívějšího odjezdu ze závodu. Zastáváme motto: „Fair play“ a v rámci toho je důležité také vzdání cti těm, co vyhráli, ale i poraženým. Přece nechceme vést děti k tomu, že: „dnes se nám to nepovedlo, jedeme domů…“  Proto při dřívějším odjezdu bude nutné se omluvit hlavnímu rozhodčímu či veliteli soutěže s důvodem odjezdu. Pokud tak neučiníte, budou sboru sebrány body do hodnocení OLM.  Odebrání bodů platí také ve chvíli, kdy závodník/závodníci nenastoupí ke všem disciplínám zařazených na dané soutěži do OLM.

Velká diskuze se otevřela také okolo jednotných proudnic pro jarní kolo hry Plamen a pro dorost. Snažíme se jako OORM ctít, co nejvíce směrnice, kde se přímo uvádí, že pro požární útok pořadatel dodá 2 proudnice C52, proto bylo naší povinností jednotné proudnice zakoupit.

Doufáme, že uvedené změny přijmete s vděkem, i když je pořád, co vylepšovat, tak je důležité si uvědomit, že vše nejde najednou a zavděčit se všem je nadlidský výkon.

Přejeme Vám mnoho sportovních úspěchů v šestém ročníku OLM.

Vaše OORM Blansko

 

Zápis z jednání OORM

Pravidla OLM 2016

Tabulka soutěží

Formulář hodnocení

Věková tabulka dle kategorií pro OLM 2016

Mohlo by se vám líbit...