Žádosti o dotace na dětské tábory – letní i zimní

Pro pořadatele táborů zveřejňujeme žádosti o dotace na letní tábory a formulář pro vyúčtování táborů zimních.

Zimní tábory

Pořadatelé vyplní vyúčtování a spolu s přílohami (seznam je uveden na formuláři) odevzdají do kanceláře OSH a zároveň e-mailem na: dotace.oshblansko@gmail.com nejpozději do 11. května 2022. Na pozdě došlá vyúčtování nebude brán zřetel!!!

Výše dotace na zimní tábory činí v tomto roce 80 Kč / osoba 6-18 let / den.

Letní tábory

O dotaci je nutno žádat. Pořadatel tábora vyplní žádost, odevzdají do kanceláře OSH a zároveň e-mailem na: dotace.oshblansko@gmail.com nejpozději do 11. května 2022. Na pozdě došlé žádosti nebude brán zřetel!!!

Výše dotace bude zveřejněna po uzávěrce žádostí,

Mohlo by se vám líbit...