Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace z MŠMT na volnočasové aktivity kolektivů MH ve SDH

OORM vypisuje výzvu pro čerpání dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, určené na volnočasové aktivity SDH pracujících s mládeží.

Kdo má zájem o čerpání této dotace, vyplní tento google formulář: https://forms.gle/eqaRLwB1mZpHzYYf7 do 15. srpna 2021 do 23:59hod.

Maximální výše částky, o kterou lze žádat je stanovena na 10 000,-Kč pro jeden kolektiv (kolektiv=všichni MH od 6-18let v rámci jednoho SDH)

Zájemce musí splnit podmínky dle Metodického pokynu k čerpání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2021, vše najdete je na www.dh.cz v sekci mládež, odstavec dotace., odkaz: https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va/343-metodicky-pokyn-k-cerpani-dotaci-poskytnutych-msmt-cr

s přihlédnutím k příloze č. 6 a č. 16.

S SDH bude uzavřena Dílčí dohoda dle přílohy 9.

Věnujte prosím pozornost především nutnosti minimálně 3 fotografií v souladu s nutností zachování publicity MŠMT!

Podmínkou přidělení dotace je, že SDH k přidělené dotaci dodá minimálně 30 % částky z vlastních zdrojů. (Tj. vyúčtování a jeho podklady od SDH musí být minimálně na částku přidělené dotace + 30 %.)

Podle zkušeností z minulých let lze předpokládat, že žádosti budou poměrově kráceny. V opačném případě bude kontaktní osobě nabídnuto její navýšení.

Je tedy nutné uvést kontaktní osobu, po ukončení přijímání žádostí bude do konce srpna provedeno rozdělení dotací a odeslán dotaz, zda s výší přidělené dotace SDH souhlasí. Teprve po odsouhlasení ze strany příjemce dotace budou přidělené dotace předloženy OORM a VV OSH ke schválení.

O výši přidělené dotace rozhodnou OORM a VV OSH podle finančních možností a počtu žádostí na jednáních v září, do kdy bude třeba předat vyúčtování se žadatelé dozvědí při přidělení dotace (předpoklad konec října).

Mohlo by se vám líbit...