Žádosti o dotace na dětské tábory

Pro pořadatele táborů zveřejňujeme žádosti o dotace z prostředků MŠMT na letní tábory.

SDH vyplní požadované údaje ve webovém formuláři, ze kterého se vygeneruje žádost ve formátu pdf (přijde na zadaný e-mail).

Přílohou žádosti musí být kopie osvědčení o absolvování kurzu hl. vedoucího tábora u akreditované organizace

Tuto žádost sbor potvrdí a zašle společně s kopií osvědčení elektronicky na e-mail: dotace.oshblansko@gmail.com do 10. 5. 2021. Na pozdě došlé žádosti nebo žádosti na jiném než předepsaném formuláři nebude brán zřetel.

Mohlo by se vám líbit...