Kalendář soutěží OLM 2019

Vážení vedoucí,

níže je zveřejněn kalendář soutěží OLM a OLD 2019. Pokud se na některý den sešlo více soutěží, je na vedoucím kterou si vybere. Změny termínů soutěží jsou možné jen z vážných důvodů typu rozkopaný stadion, nikoliv z důvodů termínové kolize. Pokud pořadatel přihlášenou soutěž zruší v termínu kratším, jak jeden kalendářní měsíc před jejím konáním, je povinen OSH uhradit sankci ve výši 1 500,-Kč.

V kalendáři jsou uvedeny také soutěže zařazené mimo OLM a OLD – vyznačeno v tabulce.

Seznam soutěží

Mohlo by se vám líbit...