Vyjádření OORM k ZPV konaném 2.10.2021 v Lysicích

Vyjádření OORM Blansko k situaci na okresním kole hry Plamen v Lysicích dne 2. 10. 2021

Mimořádné jednání rady OORM v Blansku, dne 12. 10. 2021

Okresní odborná rada mládeže na základě telefonátů, emailů a diskuze na webových stránkách rady mládeže projednala připomínky k okresnímu kolu hry Plamen v Lysicích konaného dne 2. 10. 2021.

K plnění disciplíny Závodu požárnické všestrannosti a nejspíše také na Štafetu dvojic nastoupily hlídky, za které závodili závodníci s rokem narození neodpovídající dané kategorii. Jelikož došlá oznámení nebyla cílená na konkrétní hlídky či sbor, tak se rada OORM společně s rozhodčím disciplíny ZPV dohodla na hloubkové kontrole startovních průkazů všech startujících hlídek v daném závodě. Byly kontrolovány jmenovitě všichni účastníci uvedeni na startovacích průkazech a jejich data narození dle centrální evidence SH ČMS.

Na prezenci byly kontrolovány členské průkazy závodníků a mohlo dojít k pozdější záměně členů mezi prezencí a startem. Tento nedostatek si OORM uvědomuje a do příštích ročníků přijme opatření, aby k této případné záměně nedocházelo. Hlavním cílem kontroly těchto průkazu na prezenci bylo zjištění členství závodníků ve sdružení pro zajištění jejich bezpečnosti při případném úrazu. Rada není povinna kontrolovat členské průkazy. Vedoucí má odpovědnost za své družstvo (hlídku) a dle Směrnice hry Plamen ji musí znát (viz Práva a povinnosti vedoucích a trenérů, str. 14 této Směrnice). Věkové kategorie jsou součástí této Směrnice (str. 10), rozdělení věkových kategorií bylo zveřejněno také na webu OORM (příspěvek z 6. 9. 2021 s názvem: Druhy zranění pro disciplínu ZPV kategorie dorostu, test z PO pro kategorii dorostu a rozdělení věkových kategorií pro ročník 2021/2022).

OORM na svém jednání zjistila tyto nedostatky a přistupuje k těmto závěrům:

a) hlídka mladších žáků SDH Kunštát se startovním číslem 5

– startovali dva členové roku narození 2010

– závěr: diskvalifikace této hlídky ze ZPV a Štafety požárních dvojic (I. pokus)

 

b) hlídka mladších žáků SDH Vavřinec se startovním číslem 3

– startoval jeden člen roku narození 2010

– závěr: diskvalifikace této hlídky ze ZPV a Štafety požárních dvojic

 

c) hlídka starších žáků SDH Petrovice se startovním číslem 9

– startovali dva členové roku narození 2006

– závěr: diskvalifikace této hlídky ze ZPV a Štafety požárních dvojic

 

d) hlídka starších žáků SDH Sychotín se startovním číslem 28

– startovali dva členové roku narození 2006

– závěr: diskvalifikace celého kolektivu ze ZPV a Štafety požárních dvojic (Sychotín A i B). K diskvalifikaci celého kolektivu bylo přistoupeno z důvodu nastoupení závodníka z družstva B za družstvo A při Štafetě požárních dvojic

– Není udělena diskvalifikace z celého ročníku hry Plamen, a to z důvodu přihlédnutí k potřebám dětí, kteří za chybu vedoucího nemohou. Diskvalifikace z celého ročníku by nejspíše vedla k zanevření těchto dětí na celý požární sport, což nikdo z nás nechce.

 

Vyjádření rady je konečné a na webových stránkách OORM budou zveřejněny nové výsledky.

 

ODKAZ NA PDF SOUBOR

Mohlo by se vám líbit...