Nový ročník OLM/OLD 2020

Vážení vedoucí.

Když jsme jako nová OORM v roce 2011 rozjížděli novou okresní soutěž pro nás zcela neznámého formátu, vůbec jsme netušili, do čeho jdeme.

Je naším velkým potěšením, že v roce 2020 můžeme pořádat jubilejní 10. ročník. Zejména díky Vám a Vaší práci v kolektivech MH a díky pořadatelům, kteří s námi ve velké části soutěží beze změny vydrželi po celou dobu a že Vy všichni jste ochotni plnit to, co jsme si i za pomoci Vašich námětů v Pravidlech vymysleli.

A tak jsme společně dospěli k nějakému formátu, který je snad s kompromisy přijatelný pro velkou většinu zúčastněných a v letošním roce v pravidlech nedošlo k žádné podstatné změně. Byl zaveden účastnický poplatek za zařazení soutěže do seriálu. Bylo to návrh vedoucích, nikoliv OORM a poplatek je určen na vyhlášení výsledků seriálu. Těší nás, že všichni pořadatelé tuto povinnost splnili. Do Pravidel jsme vložili upozornění na již několik let platící zákon, který zakazuje prodej alkoholu na akcích určeným převážně dětem. A je jen na uvážení každého pořadatele, jak jej bude dodržovat. A jen jsme všude doplnili, že soutěž není jen pro mladší a starší mládež, ale též pro dorost a tak se všude objevuje zkratka OLM/OLD..

Přejeme Vám mnoho úspěchů v dalším ročníku a věříme že naši následovníci – a třeba i ti Vaši v sborech – budou v této soutěži pokračovat i v dalších letech. Vaše OORM

Pravidla OLM/OLD 2020

Seznam přihlášených soutěží

Mohlo by se vám líbit...