Zájem o účast na závodech při současné situaci

Vážení vedoucí,

obrátili se na nás pořadatelé závodů a rádi by zjistili, zda jste ochotni za současných podmínek závody absolvovat. Jelikož již nestačí čestné prohlášení, ale musí být splněna jedna z následujících podmínek:

  • a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování,
  • d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • f)  osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Celé znění opatření: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-8.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Hlasování: https://forms.gle/rBx8YKZEDEfq8z7cA

 

Výsledky hlasování: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wQ-OmNqD_umWRbWEDAD0k0bjBmXJbQHPKX051oI4Pus/edit?usp=sharing

 

 

Mohlo by se vám líbit...