Poděkování

Milý vedoucí,

ráda bych Vám poděkovala za uplynulý rok 2020, který nebyl pro nikoho z nás jednoduchý. Zrušila se většina akcí a závodů, ale přesto jste ve své práci nezaháleli a dětem se i tak věnovali, jak nejlépe to šlo. Spousta z Vás využila letní prázdniny pro schůzky, výlety či tábory. I za tuto činnost Vám patří velký dík, jelikož hasičina není jen o požárním sportu, ale především o setkávání, přátelství a zábavě. Proto doufám, že se brzy budeme všichni moci ve zdraví setkat, zavzpomínat na uplynulý rok, vzít si z něj to, co nám dal a vrhnout se do roku nového, snad lepšího.

Jako rada mládeže se snažíme hledat možnosti, jak Vám co nejvíce nahradit uplynulý rok. Vše je však závislé na aktuální epidemiologické situaci a nařízených opatřeních, které respektujeme. Pro aktuální informace sledujte tyto webové stránky a stránky mladez.dh.cz

 

Děkuji Vám všem!

Tereza Tesařová
vedoucí OORM Blansko

Mohlo by se vám líbit...