Výzva pro zájemce o pořádání okresních kol hry Plamen a dorost

Vyzýváme sbory, kteří by měli zájem uspořádat okresní kola hry Plamen i soutěže dorostu, aby se přihlásili na mail oormblansko@seznam.cz do 31. 1. 2023.

Dle rozhodnutí výkonného výboru se nebude zajišťovat jednotná strava pro soutěžící a vedoucí. Pořadateli bude poskytnuta podpora na pořádání ve výši 20. 000 Kč za pořádání jarního kola hry Plamen a soutěže dorostu a 15. 000 Kč za pořádání podzimního kola hry Plamen a soutěže dorostu.

V této podpoře je zahrnuto, že pořadatel dodá potřebný počet lidí na chystání tohoto závodu a pro hladký průběh soutěže (vyjma rozhodčích) a zajištění občerstvení.

Potřebný materiál – např. překážky je možno zapůjčit z OSH.

 

Děkujeme Vaše OORM

Mohlo by se vám líbit...