9. ročník soutěží OLM

Vážení vedoucí.

OORM na svém jednání schválila pravidla již 9. ročníku soutěží OLM.

K mnoha změnám opět již nedochází, myslíme si, že za ta léta se podařilo většinu problémů odstanit a pravidla co nejvíce zjednodušit.

Protože se na podzimním setkání s vedoucími kolektivů objevil požadavek na hodnocení proběhlých soutěží, opět zavádíme hodnocení soutěží. Tentokráte na dobrovolné bázi a vedené na webu OORM, kde si Vy, vedoucí můžete soutěž ohodnotit a dát tak zpětnou vazbu i pořadatelům.

Připomínáme povinnost pro pořadatele zasílat veškeré dokumenty, jako OZ či výsledky pouze ve formátu PDF. Velmi jste se zlepšili, ale občas ještě někdo na tuto povinnost zapomene.
Nadále je velmi rozdílná úroveň OZ soutěží, držete se vzoru na stránkách OORM, Zrušili jsme již dříve povinné použití tohoto vzoru, abyste si mohli vydávat svoje vlastní, s vlastní grafickou úpravou – ale i toto OZ by mělo obsahovat všechny údaje uvedené ve vzoru.

Víme, že stále máte problémy se zajištěním hlavního rozhodčího, s kvalifikací II.Ks. Z tohoto požadavku neslevíme, přece jen by měl být jakýmsi garantem regulérnosti soutěže a je součástí odvolacího systému. Opět vypisujeme kurz pro získání kvalifikace, vyberte ze svých řad zájemce a vyšlete je na školení. Nevybírejte aktivní vedoucí, ti se na soutěži věnují dětem a nestihnou být zároveň rozhodčími…

Soutěže do OLM přihlašujte do 31. ledna 20:00hod, pomocí webového formuláře na stránkách OORM. Tato přihláška je konečná, v uvedeném čase bude na webu uzavřena a zveřejníme ji předběžně v únoru, po schválení OORM. Nebudeme vydávat předběžnou tabulku. Pokud se sejdou dvě soutěže na stejný termín, bude záležet na vedoucím kterou si vybere. Pro plánování svých soutěží využijte neoficiální tabulku všech soutěží na okrese, odkaz je na stránkách OORM.

Nově se objevuje sankce 1 500,-Kč za zrušení přihlášené soutěže v termínu kratším než jeden měsíc před jejím konáním. Termín a částku schválil VV OSH. Sankce je příjmem OSH a bude použita na práci s mládeží v rámci OSH.

Ať se Vám v dalším ročníku OLM daří a mnoho úspěchů přeje

Vaše OORM

Odkaz na přihlášení soutěže do OLM 2019: https://goo.gl/forms/YWdT3rZpO6WEyy6K2

Mohlo by se vám líbit...