Jarní kolo hry Plamen a dorost, Velké Opatovice 19. – 20. 5. 2018

Milí vedoucí a závodníci,

letošní jarní kolo hry Plamen a soutěže dorostu se bude konat na stejném místě jako kolo podzimní. Soutěž se uskuteční v areálu u koupaliště.

Velkým problémem, nejenom našeho okresu, je nedostatek rozhodčích, proto jsme byli nuceni přistoupit k opatření, že každý kolektiv v sobotu doveze jednoho pomocného rozhodčího. Tento rozhodčí bude přítomen po celou dobu konání soutěže. V případě nesplnění této podmínky, nebude všem družstvům v kolektivu dovolen start.

Věnujte také pozornost přihlašování, kde je nyní navíc ještě kolonka vedoucí družstva. Tento vedoucí si na soutěž doveze průkazku SH ČMS včetně fotografie a on jako jediný bude moci jednat za své družstvo (například při podávání protestů)

 

Přihlášku zaslat do 11. 5. 2018 přes Google formulář

Vaše OORM

Plamen

OZ  /  Přihláška

Dorost

OZ  /  Přihláška

prijezd_PLAMEN rozmisteni_PLAMEN


Výsledky:

mladší:     celkové   /  celkové podrobné   /   útok   /   útok CTIF  /   štafeta 4×60   /    štafeta CTIF

starší:     celkové   /   celkové podrobné   /   útok   /   útok CTIF  /   štafeta 4×60   /    štafeta CTIF

dorostenky mladší:     celkové    /    stovky  /    dvojboj

dorostenky střední:     celkové    /    stovky    /    dvojboj

dorostenky starší:     celkové    /    stovky    /    dvojboj

dorostenky družstva:    celkové    /     stovky    /    štafeta

dorostenci mladší:    celkové    /    stovky  /    dvojboj

dorostenci střední:    celkové    /    stovky    /    dvojboj

dorostenci starší:      celkové    /    stovky    /    dvojboj

dorostenci družstva:   celkové    /     stovky    /    štafeta

Mohlo by se vám líbit...