Školení vedoucích a instruktorů mládeže, 19. – 20. 11. 2021

Vážení vedoucí a potenciální vedoucí,

jsme rádi za váš zájem dělat tuhle záslužnou práci. Školení vedoucích a instruktorů mládeže proběhne 19. a 20. 11. 2021 v Bořitově. Dvoudenní školení je určeno pro nováčky a pro ty, co zvyšují kvalifikaci. Pro obnovy je zachováno jednodenní školení.

Nováčci: začátek školení 19. listopadu v 16:00, pokračování 20. listopadu od 8:00

a) jsou starší 15 let a mají zájem získat kvalifikaci III. st. instruktor, nebo
b) jsou starší 18 let, dosud nevlastní žádnou kvalifikaci vedoucího a mají zájem získat kvalifikaci III. st. vedoucí, nebo
c) jsou starší 18 let, vlastní kvalifikaci III.st. instruktor a mají zájem získat kvalifikaci III. st. vedoucí, nebo
d) jsou starší 21 let, a tedy vlastní kvalifikaci III. st. vedoucí nejméně 3 roky / tj. získanou či obnovenou nejpozději v r. 2018 (případně i dříve, rok získání nerozhoduje) a mají zájem si zvýšit kvalifikaci na II. stupeň vedoucí

Obnovy: začátek školení 20. listopadu v 8:00

e) vlastní kvalifikaci III. st. instruktor, III. st. vedoucí nebo II. st. vedoucí a na posledním obnovení kvalifikace byli v roce 2019 či dříve. Pokud chtějí dále pokračovat v práci s mládeží, je nutné tuto kvalifikaci obnovit, a to svojí účastí na školení. Platnost „Osvědčení“ je poté další 2 roky. Při obnovení platné i již „propadlé“ kvalifikace se neskládají žádné zkoušky ani testy.

V případě c), d) a e) je nutné dovézt své „Osvědčení o kvalifikaci“. Bez předložení „Osvědčení“ nebude kvalifikace obnovena.

Pro účastníky, kteří získávají či zvyšují kvalifikaci, je školení zakončeno závěrečným testem, ústní a praktickou zkouškou. Podobu závěrečných zkoušek dává Směrnice pro činnost s mládeží z roku 2019!

Ti, co budou skládat zkoušky – nepodceňujte přípravu. Nestačí to, co se dozvíte na školení. Pro přípravu využijte především tyto dokumenty:

  • Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů
  • Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů
  • Směrnice hry Plamen
  • Směrnice pro celoroční činnost dorostu
  • mimo tyto dokumenty je vhodný i tento web: https://www.vzdelavani-dh.cz/publicCourse?id=68

Stravování zajišťuje OSH, refundace mzdy a jiné náklady nebudou hrazeny. Dopravu si domluvte např. v rámci okrsku požárními vozidly. Předpokládané ukončení školení pro nováčky v pátek je v cca 20 hodin a v sobotu kolem 18 hodiny. Pro obnovy se předpokládá ukončení v sobotu nejpozději v 16 hodin.

Přihlašování je možné pouze přes Google formulář (najednou možno přihlásit všechny zájemce za sbor) do 12. listopadu 2021. Případné odhlášení ze školení zasílejte na mail oormblansko@seznam.cz

Školení bude probíhat dle platných epidemiologických opatřeních vydaných vládou.

Mohlo by se vám líbit...