Pojištění

Pro určení, kterou pojistku uplatnit při odškodnění úrazu člena SH ČMS je zásadní DRUH ČINNOSTI, při které se úraz stal.

 

Mladí hasiči do 18. let věku:

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ činnosti mladých hasičů:

 1. veškeré volnočasové a vzdělávací akce a pravidelné schůzky kolektivu MH;
 2. příprava a aktivní účast na akcích v ČR nebo v zahraničí (zejména akcích kulturních, turistických, rekreačních a všeobecně pohybových, výlety, tábory, víkendovky);
 3. brigády organizované pojistníkem a/nebo pojištěnými organizacemi;
 4. společné cesty pořádané pojistníkem a/nebo pojištěnými organizacemi do místa a z místa činnosti dle předešlých bodů;

 

Pro úrazy, které se staly do 31.12.2021:

Pojistná smlouva č. 0259492692 Generali Pojišťovna a.s.,

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/516-pojistna-smlouva-pro-mlade-hasice-generali-platnost-od-1-1-2018

 

Pro úrazy, které se staly od 1.1.2022:

Pojistná smlouva č. 0266376698 Generali Pojišťovna a.s.,

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/1699-generali-urazova-platnost-od-1-1-2022

 


Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při SPORTOVNÍ ČINNOSTI:

 1. pořádání sportovních akcích – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;
 2. přípravy na sportovní akce – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;
 3. sportovní soutěže – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;
 4. tréninky sportovních disciplín hry Plamen a dorostu;
 5. náborové i propagační akce pro sportovní činnost atd.

Pojištění se primárně vztahuje na registrované sportovce.

 

Pojistná smlouva č. 1310001770 Pojišťovna VZP, a.s.,

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sportovni-cinnost

 


Hasiči od 18. let věku:

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při VŠEOBECNÉ HLAVNÍ SPOLKOVÉ ČINNOSTI:

 1. společné hromadné akce a jednání;
 2. příprava a aktivní účast na kulturních a rekreačních akcích;
 3. krátkodobé brigády organizované pojistníkem anebo organizačními jednotkami SH ČMS;
 4. obecné organizované pohybové aktivity s výjimkou sportovních akcí v požárním sportu nebo klasických disciplínách CTIF (fotbalové, nohejbalové a jiné turnaje, hromadné běhy organizované jako spolková akce a další);
 5. zásahová činnosti členů SDH SH ČMS zařazených v Jednotce SDH obce (dále jen „JSDHO“);
 6. společné cesty na akce pořádané pojistníkem anebo pojištěnými SDH SH ČMS od místa hromadného srazu do místa činnosti a zpět s výjimkou činnosti JSDHO. V případě činnosti JSDHO pojistná ochrana začíná vyhlášením poplachu a končí návratem do sídla zasahující jednotky;
 7. výcvik a události, které nastaly během činnosti dobrovolníků z řad členů SDH SH ČMS, kteří poskytují osobní pomoc při zajišťování úkolů ochrany obyvatelstva v případě mimořádné události ve své obci na výzvu velitele zásahu, velitele JSDHO s vědomím velitele zásahu nebo starosty obce. Pojistné ochrana začíná povoláním na místo výkonu činnosti a končí ukončením této činnosti;
 8. výkon funkce jednotlivých funkcionářů;
 9. výkon funkce vedoucích mládeže a dalších pedagogických a jiných pracovníků (např. pracovníci na táboře) včetně samostatných cest z míst bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět;
 10. pojištění se nevztahuje na pojistné události, které nastaly při přípravě a aktivní účasti na sportovních akcích v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF.

 

Pojistná smlouva č. 0011-304-083 Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/324-hvp-pojistna-smlouva-uraz-platnost-od-1-1-2013

 


Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při SPORTOVNÍ ČINNOSTI:

 1. pořádání sportovních akcích – požární sport a klasické disciplíny CTIF;
 2. přípravy na sportovní akce – požární sport a klasické disciplíny CTIF;
 3. sportovní soutěže – požární sport a klasické disciplíny CTIF;
 4. tréninky – požární sport a klasické disciplíny CTIF;
 5. náborové i propagační akce pro sportovní činnost atd.
 6. činnost trenérů v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF
 7. činnost rozhodčích v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF

Pojištění se primárně vztahuje na registrované sportovce a další osoby dle předešlých bodů.

 

Pojistná smlouva č. 1310001770 Pojišťovna VZP, a.s.,

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sportovni-cinnost

 

Pojištění soutěží SDH

Zlatuše Krejčí
krejcihvp@seznam.cz
tel: 604 535 094

Smetanova 2
678 01 Blansko