Program VIII

POZOR, DŮLEŽITÉ ÚPRAVY A INFORMACE!

UPOZORNĚNÍ (důležité i pro ty, kteří již projekt uzavřeli a odeslali):

Informace byly upraveny dle informací zaslaných MŠMT prostřednictvím Sdružení sportovních svazů dne 21. 11. 2016.
Výroční zpráva se musí týkat přímo žadatele, tedy konkrétního SDH, její vzor máte ke stažení na dh.
Ten, kdo již projekt uzavřel s výroční zpravou SH ČMS, vloží výroční zprávu SDH do informačního systému MŠMT – Dokumenty (tam, kam se vkládaly všechny povinné přílohy organizace).

Dále doporučujeme před uzavřením projektu překontrolovat všechny názvy jednotlivých kolonek, protože dochází k úpravám informačního systému (aktuálně změna u vybraných členských příspěvků – nově se uvádí částka za děti a celková částka).


Vážení vedoucí,

pokud máte zájem o dotaci z Programu VIII MŠMT, neotálejte s registrací na portálu MŠMT. Registrace je poté platná tři roky, po dobu trvání programu VIII.

Pro rok 2017 je uzávěrka podávání přihlášek je 30.11., nespoléhejte na razítko pošty – v minulosti s jeho uznáním byly problémy. Počítejte s tím, že vzhledem k tomu, že se na portál s projekty přihlašují všechny organizace pracující s mládeží (hokejisti, junáci, skauti, fotbalisti….atd.), je možné že se několik dní před uzávěrkou přihlášek server portálu přetíží a zaregistrování může být problematické. Doporučujeme se zaregistrovat co nejdříve, a nejlépe v pozdních nočních hodinách.

Pozor na podmínku, že členský příspěvek mladého člena musí být min. 100,-Kč, v praxi se bude pravděpodobně (záleží na kontrolním orgánu) při kontrole prokazovat souhrnným údajem v účetnictví sboru – kdy průměr na člena nesmí být v příjmech nižší než právě těch 100,-Kč. Při uvádění počtu schůzek je dobré uvádět 1 schůzka, lépe se bude prokazovat.

Při dotazech se nebojte zavolat či napsat ing. Němečkové, náměstkyni starosty SH ČMS – slíbila že následující dva týdny bude brát všechny telefony:-)

Hodně úspěchů přeje Vaše OOORM

 

Vše o programu VIII

Mohlo by se vám líbit...