Přihlášení soutěže do OLM a OLD i mimo ni

OORM Blansko vyzývá pořadatele soutěží mládeže o dorostu,
aby do 31.1.2020 do 20:00hod. svoji soutěž přihlásili přes webový formulář na: https://forms.gle/NGML16T39iG5cLNT9 (je možné poslat i soutěž mimo OLM/OLD pro zveřejnění v kalendáři)
Kdo z pořadatelů má zájem svoji soutěž přihlásit do seriálu OLM a OLD, uvede toto ve formuláři.
Podle návrhu vedoucích kolektivů, vznesených na poradě dne 20.září  byl OORM přednesen a VV OSH dne 4.12. schválen poplatek za zařazení soutěže do seriálu OLM a OLD.
  
Tento poplatek činí 1 000,-Kč za každou soutěž zařazenou do seriálu, je příjmem OSH Blansko a v celé výši určen na uspořádání a zabezpečení vyhlášení výsledků OLM a OLD. 
Při zrušení soutěže z jakéhokoliv důvodu ze strany pořadatele se poplatek nevrací!
Poplatek je nutné za každou soutěž zvlášť uhradit převodem na účet OSH Blansko tak, aby byl na něj připsán nejpozději 4. 2. 2020 za těchto podmínek: 
– číslo účtu 2439631/0100 
– variabilní symbol VS 102020 
– specifický symbol SS den a měsíc konání soutěže bez teček s doplněním 0 do čtyřčíslicového formátu (např. 23. červen – 2306, 5. září 0509)
Bez variabilního a specifického symbolu nebude platba považována za připsanou!
Pokud tedy sbor pořádá dvě soutěže, je třeba zaslat dvě platby. 
Případné dotazy ohledně plateb, na příjmové doklady či případnou hotovostní úhradu směřujte na kancelář OSH Blansko.
Pravidla OLM a OLD  budou projednána a zveřejněna do poloviny února. Podstatné změny či úpravy se nepředpokládají.
Vaše OORM

Mohlo by se vám líbit...