Výzvy na prázdniny

Vážení vedoucí,

na prázdniny jsme Vám připravili dvě výzvy.

První se týká nové Směrnice hry Plamen, platné od 1.9.2016. V elektronické podobě ji najdete na webu www.dh.cz.

Kdo má zájem o její tištěnou verzi, prosím přihlaste se do 7.července na mailu OORM s uvedením jména, SDH a počtu kusů – prosíme jen jedna žádost za celý sbor! Tištěná verze bude za úhradu, cena zatím není známá – lze počítat max. cca 50,-Kč/ks. Tisk a distribuce během prázdnin.

 

Druhá výzva se týká čerpání dotací na MTZ SDH pracujících s mládeží. Kdo má zájem o čerpání této dotace, přihlási se na mailu OSH Blansko, a to do 15.srpna, s uvedením SDH a uvedením věcí MTZ, na které bude dotace čerpána vč. předpokládaných nákladů.

Zájemce musí splnit podmínky dle Metodického pokynu k čerpání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2016, vše najdete je na www.dh.cz v sekci mládež, odstavec dotace. S SDH bude uzavřena Dílčí dohoda dle přílohy 9.

K čerpání dotace v letošním roce není třeba vést podvojné účetnictví! Podmínkou přidělení dotace mj. je, že SDH k dotaci dodá min. 30% částky z vlastních zdrojů.

O výši přidělené dotace rozhodne vedení OSH podle finančních možností a počtu žádostí na konci srpna, dotace musí být vyúčtována do začátku listopadu.

OORM přeje všem reprezentantům našeho okresu úspěšné vystoupení na MČR hry Plamen a soutěže dorostu, všem mladým hasičům krásné prázdniny a všem vedoucím klidnou a pohodovou dovolenou.

Po prázdninách se sejdeme 24.září na školení vedoucích MH a 25.září na přezkoušení rozhodčích soutěží Plamen a dorost, oboje se koná v Drnovicích.

Mohlo by se vám líbit...