Dotace MŠMT

Vážení vedoucí,

dle rozhodnutí VV OSH  je možné si na OSH požádat o přidělení dotace na materiálně-technické zabezpečení činnosti mládeže z dotace přidělené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Část dotací využije OSH na zajištění soutěží na okresní úrovni, část rozdělí mezi SDH.

O přidělení dotace rozhodne  VV OSH, a to za následujících podmínek:

Žádat mohou SDH,  které pracují s mládeží, VEDOU nejméně od začátku roku 2015 PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ, které si požádají v termínu stanoveném VV o její přidělení, které zajistí svoji spoluúčast z vlastních zdrojů ve výši min. 30%  a také zajistí řádné vyúčtování dotace . Výše dotace pro každé SDH bude určena podle počtu žádostí a finančních možností na jednáních OORM a VV na začátku září 2015, vyúčtování je nutné provést do půlky listopadu 2015.

Podmínky čerpání dotací a na co je lze použít najdete na webu dh.cz v sekci mládeže,  tyto podmínky jsou dány ze strany MŠMT, nikoliv SH ČMS či OSH.

(odkaz ke zkopírování do lišty vyhledávače):

https://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2989:metodicky-pokyn-k-erpani-dotaci-poskytnutych-mmt-r-v-roce-2015&catid=43:dotace-ministerstva-skolstvi&Itemid=57

Žádost je nutné zaslat na OSH do 15. srpna 2015, je potřebné uvést, o jakou výši dotace máte zájem a na co bude primárně určena. S dotazy se obracejte na OSH. které bude zpracovávat vyúčtování.

J. Ondráček, vedoucí OORM.

Mohlo by se vám líbit...