OLM 2014 – PŘIHLÁŠKA

Vážení  pořadatelé a vedoucí

je za námi 3. ročník OLM, Ať už byl pro Vás úspěšný či nikoliv je to již jen historie. I pro nás z něj plyne několik poučení, jak zkusit ten příští udělat zase o něco lepší.  To ovšem z velké a dalo by se říct podstatné části záleží i na Vás, pořadatelích jednotlivých soutěží. A tak i na Vás budeme mít o něco větší nároky, jejichž dodržení budeme striktně vyžadovat.

Každý ročník začíná přihlášením soutěží. Pro rok 2014 budeme přihlášky přijímat do 19.ledna 2014 (poslední termín konání Valných hromad sborů. Upozorňujeme, že každá soutěž by měla být zařazena a schválena v Plánu práce SDH na daný rok!!)

Přihlášky přijímáme jen elektronickou cestou na adresu oormblansko@seznam.cz , a to POUZE na zde přiloženém a zcela vyplněném formuláři, kde doplníte barevně vyznačené údaje. Jakákoliv jiná přihláška nebude akceptována!!!!

přihláška soutěže do OLM 2014

Všechny přihlášky poté budou zveřejněny 20. ledna na těchto stránkách jako předběžný seznam soutěží. Všichni pořadatelé potom budete mít dva týdny na to, aby jste se domluvili mezi sebou a případně si upravili termíny či časy začátku soutěže tak, aby nebyly v souběhu. Záleží na Vaší domluvě, i když je nám i Vám asi jasné že v květnu, červnu, září by bylo třeba dvojnásobek víkendů…:-) a nikdy nebude možné vyhovět všem..

Nové návrhy a úpravy opět zašlete na adresu OORM, která 3. února schválí konečný seznam přihlášených soutěží a také pravidla nového ročníku a vše zveřejní na těchto stránkách.  Do seznamu budou zařazeny všechny soutěže, na které obdržíme řádnou přihlášku, i když se sejde více soutěží na jeden termín. Vzhledem k tomu, že se velmi pravděpodobně vracíme k původnímu systému počítání nejlepších 10 výsledků, mohou si vedoucí vybrat a nemusí objíždět či stíhat všechny soutěže.

Z dalších plánovaných změn se pořadatelů bude týkat striktní vyžadování správně vyplněného a zaslaného Organizačního zabezpečení soutěže dle vzoru, dále podoba terčů při disciplíně PÚ Plamen (dorost)  – viz zápis z OORM v září 2013. Pravidla OLM se budou nově týkat i kategorie dorostu, pokud se přihlásí více soutěží, vznikne i OLM v kat. dorostu – proto se nebojte pořádat dorostenecké disciplíny!!

S přáním klidného adventního času Vaše OORM

Mohlo by se vám líbit...