Podzimní kolo hry Plamen a soutěže dorostu, Bořitov 3. 10. 2020 – ZRUŠENO

Milí vedoucí a závodníci,

letošní podzimní kolo hry Plamen a soutěže dorostu je plánováno na 3. 10. 2020 v Bořitově. Budeme doufat, že závod proběhne, ale vše záleží na epidemiologické situaci a nařízeních vlády.

Už nyní proběhne závod v jiném režimu než jste zvyklý. Pro letošní rok bude vytvořen časový harmonogram příjezdu a startu jednotlivých hlídek. Při sestavování harmonogramu bude přihlédnuto ke složení přihlášených závodníků (počty hlídek v různých kategoriích, dorost…). Harmonogram bude zveřejněn na stránkách OORM a zaslán přihlášeným do mailu.

V praxi to bude vypadat tak, že při příjezdu se hlídky zaprezentují, dostanou číslo a v předem daný čas nastoupí k plnění disciplíny Štafeta dvojic. Po splnění této disciplíny a odpočinku (min. 20 minut) nastoupí hlídky na start ZPV. Po doběhnutí může sbor odjet.

U obou disciplín bude mít vedoucí možnost si vyfotit zapsané časy a trestné body pro případ protestu proti vyvěšeným výsledkům.

Výsledky budou zpracovány a vyvěšeny ten den na stránkách OORM a proti těmto výsledkům budou dva dny na protesty.

Z důvodu postupných příjezdů nebude letos povinnost přivézt pomocného rozhodčího. Rada však prosí zájemce o nahlášení se na mail nebo v přihlašovacím formuláři, v případě zájmu o pomoc na této soutěži.

Dále bude povinnost vstupovat do vnitřních prostor se zakrytými ústy a nosem pomocí roušky, šátku či šály. Tyto opatření jsou zavedeny pro zajištění bezpečnosti všech účastníků.

Přihlašování je možné pouze přes Google formulář (jeden formulář pro Plamen i dorost) a to do 27. září. 2020 do 20:00. Pokud nedojde u družstva ke změně, není třeba vozit papírovou přihlášku. 

Z důvodu postupného najíždění a odjíždění Vás prosíme o předběžný zájem o stravu. Je to z důvodu odhadnutí množství jídla, které pro Vás místní sbor bude zabezpečovat. Tak ať toho není málo nebo naopak se jídlo poté nevyhazuje. 

OZ

Mohlo by se vám líbit...