Podzimní kolo hry Plamen a soutěže dorostu, Lysice 13. 10. 2018

Milí vedoucí a závodníci,

letošní podzimní kolo hry Plamen a soutěže dorostu se uskuteční v areálu koupaliště v Lysicích

Prosím věnujte pozornost organizačnímu zabezpečení.

Přihlašování je možné pouze přes Google formulář (jeden formulář pro Plamen i dorost) a to do 5. 10. 2018. Pokud nedojde u družstva ke změně, není třeba vozit papírovou přihlášku. 

V případě změny počtu přihlášených družstev je třeba tuto skutečnost nahlásit na mail oormblansko@seznam.cz nejpozději do 10. října do 20:00. 

Dle usnesení Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Blansko OORM upozorňuje, že pokud některé družstvo MH nepřijede bez řádného odhlášení, vystavuje svůj SDH nebezpečí uložení sankce za neodebranou stravu.

OZ

Výsledky:

Přípravka:
ZPV podrobně
ZPV pořadí

Mladší žáci:
ZPV podrobně
ZPV pořadí
Štafeta dvojic
Pořadí po podzimu

Starší žáci:
ZPV podrobně
ZPV pořadí
Štafeta dvojic
Pořadí po podzimu

Mladší dorost:
dorostenky ZPV podrobně
dorostenky ZPV pořadí
dorostenci ZPV podrobně
dorostenci ZPV pořadí

Střední dorost:
dorostenky ZPV podrobně
dorostenky ZPV pořadí
dorostenci ZPV podrobně
dorostenci ZPV pořadí

Starší dorost:
dorostenky ZPV podrobně
dorostenci ZPV podrobně
dorostenci ZPV pořadí

Družstva dorost:
dorostenky ZPV podrobně
dorostenky ZPV pořadí
dorostenci ZPV podrobně

Mohlo by se vám líbit...