Žádosti o dotace na dětské tábory

Zimní tábory

Pořadatelé vyplní vyúčtování a spolu s přílohami (seznam je uveden na formuláři) odevzdají do kanceláře OSH nebo na mail osh.blansko@c-mail.cz do 30. 4. 2020. Na pozdě došlá vyúčtování nebude brán zřetel.

Letní tábory

Vzhledem k současné situaci není jasné, zda bude konání táborů vůbec možné, viz Opatření Vedení SH ČMS ze dne 29. března 2020.
Sběr žádostí bude probíhat standardním způsobem, SDH vyplní žádost, kterou odevzdají do kanceláře OSH nebo na mail osh.blansko@c-mail.cz do 30. 4. 2020. Na pozdě došlé žádosti nebude brán zřetel.

Mohlo by se vám líbit...