Evropská směrnice o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR)

GDPR neboli Evropská směrnice o ochraně osobních údajů fyzických osob. Strašák poslední doby především v médiích. Na školení v Přibyslavi jsme se dozvěděli první informace, jak se hasičů tato směrnice dotkne. Berte prosím následující sdělení za předběžné informace!

Zákon by měl platit  od 25. 5. 2018, avšak neustále se čeká na prováděcí předpis z ministerstva. SH ČMS má již v tuto chvíli vytvořenu Směrnici starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR u SH ČMS. Tato směrnice však spatří světlo světa až po vydání rozhodnutí vlády.

Obecně GDPR je zaměřena na státní organizace. Jediná věc, která se bude muset ve sdružení změnit je organizační řád, který zastřešuje členské přihlášky. Přihlášky budou mít novou podobu a budou se archivovat na OSH. Momentálně je v jednání zda budou nové členské přihlášky jen pro nové členy nebo je budou muset podepsat i stávající členové.

Již nyní je tento zákon ošetřen v naších stanovách. Přesněji v čl. 17: Zásady členství, ods. 2: „Členem může být fyzická osoba, která vyjádří vůli být vázána těmito stanovami, vnitřními předpisy a souhlasí se zpracováním a zveřejňováním svých osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů .“ Kdy GDPR nahradí stávající zákon 101/2000 Sb: Zákon o ochraně osobních údajů.

Rodné číslo osoby není problémem, jelikož se nepovažuje za osobní údaj. Rodné číslo nyní figuruje pouze v evidenci, ke kterému má přístup pouze správce evidence na OSH, KSH, ústředí. Evidence je nyní chráněna dvoufaktorovým zabezpečením, tudíž se do ní nikdo nepovolaný nedostane.

Evidence zachovává v archívu údaje o zrušených členech. Nově bude mít každý vystoupivší člen právo na výmaz svých údajů po písemné žádosti na SH ČMS.

V případě pořádání táborů se nebude u členů řešit nějak speciálně GDPR. V případě, že na tábor jezdí i nečlenové sdružení, vytvoří se přihláška, kde bude nutné vypsat veškeré aktivity, které se na táboře budou dít. GDPR neřeší DPP a DPČ, které se často v rámci tábora vytváří, ty řeší zákoník práce.

GDPR se také nevztahuje na rejstřík sportovců. Stejně tak v rámci sdružení se mohou předávat výsledkové listiny s osobními údaji, ale nesmí opustit brány sdružení, poté je to díky GDPR problém.

Zákonný zástupce bude podepisovat souhlasy a jiné další materiály za děti do 16 let.

Fotografie z akcí v rámci GDPR problémem nejsou. Tuto oblast řeší autorský zákon, který je v platnosti už od roku 2000. Pouze v případě, že nás někdo poprosí o smazání fotografie, kde daná osoba figuruje, tak je povinností to provést.

Mohlo by se vám líbit...