Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace z MŠMT na volnočasové aktivity kolektivů MH ve SDH

OORM vypisuje výzvu pro čerpání dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, určené na volnočasové aktivity SDH pracujících s mládeží.

Kdo má zájem o čerpání této dotace, přihlási se na mailu OSH Blansko, adresa osh.blansko@c-mail.cz a to do 14.srpna, s uvedením SDH a s popisem projektu, na který bude dotace čerpána vč. rozpisu položek a předpokládaných nákladů.

V předmětu mailu musí být uvedeno „Žádost na volnočas“

Maximální výše částky, o kterou lze žádat je stanovena na 20 000,-Kč pro jeden kolektiv (kolektiv=všichni MH od 6-18let v rámci jednoho SDH)

Zájemce musí splnit podmínky dle Metodického pokynu k čerpání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2018, vše najdete je na www.dh.cz v sekci mládež, odstavec dotace., odkaz : https://mladez.dh.cz/images/Dokumenty/mladez/dotace/metodicky-pokyn-2018.pdf

S SDH bude uzavřena Dílčí dohoda dle přílohy 9.

K čerpání dotace v letošním roce není třeba vést podvojné účetnictví!

Podmínkou přidělení dotace je, že SDH k přidělené dotaci dodá minimálně 30% částky z vlastních zdrojů. (Tj. vyúčtování a jeho podklady od SDH musí být minimálně na částku přidělené dotace+30%.)

Podle zkušeností z minulých let lze předpokládat, že žádosti budou poměrově kráceny.

Je nutné uvést kontaktní osobu, po ukončení přijímání žádostí bude do konce srpna provedeno rozdělení dotací a odeslán dotaz, zda s výší přidělené dotace SDH souhlasí. Teprve po odsouhlasení ze strany příjemce dotace budou přidělené dotace předloženy OORM a VV OSH ke schválení.

O výši přidělené dotace rozhodnou OORM a VV OSH podle finančních možností a počtu žádostí na jednáních v září, dotace musí být vyúčtována do začátku listopadu.

OORM Blansko

Mohlo by se vám líbit...