Nový ročník okresní ligy mládeže

Vážení vedoucí.
OORM na svém jednání schválila pravidla již 6. ročníku soutěží OLM.
Vyšli jsme vstříc ohlasům, že vydávat pravidla až na začátku ročníku je pozdě, a tak jsme se jim věnovali již na podzim.

K mnoha změnám již nedochází, spíše k jejich upřesnění a výkladu. Ročník jsme omezili na období březen – listopad, v jiných měsících se většinou soutěže nepořádají a taky chceme – chcete více klidu na tréninky a odpočinek.

Důležitou staronovou povinnost jsme dali pořadatelům. Již dříve měli dodat JEDNOTNÉ řádně vyplněné OZ soutěže minim. 14 dnů před jejím konání. Ale od příštího ročníku již nebudeme upozorňovat na jeho nedodání a „nahánět“ pořadatele.
Tedy nedodáte – není Vaše soutěž hodnocena do OLM… A OORM na tuto skutečnost jen minim. týden předem konáním soutěže upozorní na webových stránkách Hostování jsme upřesnili tak, že hostovat se dá na dané soutěži v jednotlivých disciplínách, tedy si můžete půjčit jednoho soutěžícího na útok Plamen a jiného na štafetu – opět tímto sledujeme záměr, aby si zasoutěžilo více dětí. Upřesnili jsme výklad, že doplnění starší kategorie mladšími podle Směrnic v rámci jednoho sboru není hostování.

Rozsáhlá debata se vedla kolem hodnocení soutěží. Delegáti se soustředí na hodnocení průběhu soutěže, její zabezpečení, zázemí a podobně. Nepřísluší jim hodnocení výkonu rozhodčích, tito jsou na OORM nezávislí – i když se na jejich výkony sbíhá nejvíce kritiky. Leč v každém sportu je nějaký rozhodčí, a v každém sportu je jeho hodnocení subjektivní.
Ale chtěli jsme hodnocení rozšířit, a tak do hodnocení hodláme zapojit i vedoucí kolektivů. Proto budou mít stejnou možnost jako delegáti, a podle sebe nebo po poradě s kolektivem zhodnotit soutěž přímo v jejím průběhu, a to ve stejných kategoriích jako delegáti. Vznikne tak rozšířený vzorek hodnocení, se kterým se bude lépe pracovat pro další ročníky. Ale opět – stejně jako delegát, i každý vedoucí je sám sebou, a každé hodnocení je subjektivní, vždy se někomu líbit bude a jinému ne. A aby jste se mezi sebou příliš nenapadali, nebudeme zveřejňovat Vaše hodnocení podle jmen či kolektivů, ale vždy jen průměrnou známku z odevzdaných hodnocení. Snad se toto osvědčí, protože nic spravedlivějšího jsme zatím nevymysleli…..

Upozorňujeme, že je nutné mít soutěž zařazenu v Plánu práce sboru, který dle Stanov schvaluje Valná hromada sboru, nepodceňujte toto – je to většinou první věc na kterou se pojišťovny při problému ptají…
Vzhledem k tomu, že se očekává vydání nových Směrnic Plamen s platností od 1.9.2016, upřesnili jsme že soutěže se konají dle znění platného ke dni konání soutěže – to proto aby se podzimní část nekonala podle Směrnic v té době možná již neplatných.
Na základě připomínek jsme přímo do pravidel OLM dali možnost absolvovat disciplínu PÚ Plamen s nižším počtem členů družstva.
Jelikož se často stávalo, že družstva bez omluvy opouští soutěž před jejím ukončením, či odmítnou absolvovat bez důvodu některou disciplínu soutěže, považujeme to (bez ohledu na Směrnice) za projev minimálně neslušného chování vůči pořadatelům. Proto jsme se toto chování rozhodli posuzovat tak, jako by se družstvo soutěže vůbec neúčastnilo – tedy nehodnocením jeho výsledků do OLM. Omlouvat se tedy bude nutné, a to veliteli soutěže či hl. rozhodčímu .
Snad se Vám nová pravidla budou líbit…:-)

Vaše OORM Blansko

Další informace na stránce OLM 2016.

Mohlo by se vám líbit...