Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace z MŠMT na MTZ kolektivů MH ve SDH

Ústředí zveřejnilo potřebný dokument, tj. Metodický pokyn k čerpání dotací až 6. srpna. Víme, že je málo času, ale z důvodu nutného schválení přidělení dotací orgány OORM a VV OSH, které se schází v termínu daném pro vyúčtování žádostí pouze jednou, a to začátkem září, bohužel nelze postupovat jinak. Že tato situace může nastat jsme vedoucí mládeže upozorňovali již v minulých zápisech z jednání OORM.  I když jsme nemohli nic ovlivnit, doufáme že nabízené dotace využijete a termíny stihnete.

Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace z MŠMT na MTZ kolektivů MH ve SDH

OORM vypisuje výzvu pro čerpání dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, určené na MTZ SDH pracujících s mládeží.

Kdo má zájem o čerpání této dotace, přihlási se na mailu OSH Blansko, adresa osh.blansko@c-mail.cz a to do 25.srpna, 23:59hod., a to vyplněním vzorové žádosti – viz příloha.

V předmětu mailu musí být uvedeno „Žádost na MTZ“

Maximální výše částky, o kterou lze žádat je stanovena na 10 000,-Kč pro jeden kolektiv (kolektiv=všichni MH od 6-18let v rámci jednoho SDH)

Zájemce musí splnit podmínky dle Metodického pokynu k čerpání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2019, vše najdete je na www.dh.cz v sekci mládež, odstavec dotace., odkaz : https://mladez.dh.cz/images/Dokumenty/mladez/dotace/metodicky-pokyn-2019.pdf

s přihlédnutím k příloze č. 6 a č. 13.

Z nich vyplývá, že zejména nelze požadovat dotaci na překážky a podobné sportovní vybavení a dotace nelze použít na investiční vybavení (typicky věci s pořizovací hodnotou nad 40 tisíc Kč)

S SDH bude uzavřena Dílčí dohoda dle přílohy 9.

Podmínkou přidělení dotace je, že SDH k přidělené dotaci dodá minimálně 30 % částky z vlastních zdrojů. (Tj. vyúčtování a jeho podklady od SDH musí být minimálně na částku přidělené dotace + 30 %.)

Podle zkušeností z minulých let lze předpokládat, že žádosti budou poměrově kráceny. V opačném případě bude kontaktní osobě nabídnuto její navýšení.

Je tedy nutné uvést kontaktní osobu, po ukončení přijímání žádostí bude do konce srpna provedeno rozdělení dotací a odeslán dotaz, zda s výší přidělené dotace SDH souhlasí. Teprve po odsouhlasení ze strany příjemce dotace budou přidělené dotace předloženy OORM a VV OSH ke schválení.

O výši přidělené dotace rozhodnou OORM a VV OSH podle finančních možností a počtu žádostí na jednáních v září, do kdy bude třeba předat vyúčtování se žadatelé dozvědí při přidělení dotace (předpoklad konec října).

 

ŽÁDOST NA DOTACI MTZ

Mohlo by se vám líbit...